ธาตุหมู่ 7A หรือธาตุแฮโลเจน (Halogen)

ธาตุหมู่ 7A  หรือธาตุแฮโลเจน  เป็นธาตุที่มีสมบัติเป็นอโลหะ  มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง  ในสภาพธรรมชาติเรามักจะพบว่าธาตุกลุ่มนี้ในลักษณะเป็นโมเลกุลคู่ซึ่งประกอบด้วย 2 อะตอม  คุณสมบัติอย่างหนึ่งของธาตุหมู่ 7A  คือ  เมื่อรวมตัวกับไฮโดรเจน (H)  จะมีฤทธิ์เป็นกรดรุนแรง  เช่น  กรดไฮโดรคลอริก (HCl),  กรดไฮโดรฟลูออริก (HF)  เป็นต้น  ธาตุหมู่ 7A  จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนจากธาตุอื่น ๆ ได้ดี  จึงมีสมบัติความเป็นอโลหะสูง  ตัวอย่างของธาตุหมู่ 7A  ที่ควรรู้จักได้แก่
–  ฟลูออรีน (F)  มีสถานะเป็นแก๊ส  มีสีเหลืองอ่อนและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  โดยฟลูออรีนที่บริสุทธิ์จะมีอันตรายเป็นอย่างมากสามารถทำให้เกิดรอยไหม้บนผิวหนังได้  โดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์ในรูปของสารประกอบฟลูออรีน  เช่น  โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF)  ซึ่งหากใช้ในปริมาณเล็กน้อยเติมลงในยาสีฟันจะช่วยป้องกันฟันผุได้
–  คลอรีน (Cl)  มีสถานะเป็นแก๊ส  มีสีเขียมอมเหลือง  มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ  มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง  และเป็นพิษอย่างร้ายแรง  มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี  จึงนิยมใช้เติมลงในน้ำหรือในสระน้ำ  เพื่อทำให้น้ำสะอาด  คลอรีนจะพบได้มากในรูปของเกลือทะเลและสารประกอบอื่น ๆ  เช่น  เกลือแกง (NaCl)  หรือโซเดียมคลอไรด์  เป็นต้น
–  โบรมีน (Br)  เป็นธาตุเพียงชนิดเดียวในกลุ่มธาตุหมู 7A  ที่มีสถานะเป็นของเหลว  มีสีแดง  สามารถระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง  เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของมนุษย์  เนื่องจากไอระเหยสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและผิวหนังที่บอบบางได้
–  ไอโอดีน (I)  มีสถานะเป็นของแข็ง  ไม่ละลายน้ำ  มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากเป็นธาตุที่เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตฮอร์โมนที่สำคัญบางชนิด  นอกจากนี้ไอโอดีนยังมีประโยชน์ในการผลิตยาฆ่าเชื้อ  และสีย้อมผ้า ธาตุหมู่ 7A  หรือธาตุแฮโลเจน  เป็นธาตุที่มีสมบัติเป็นอโลหะ  มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูง  ในสภาพธรรมชาติเรามักจะพบว่าธาตุกลุ่มนี้ในลักษณะเป็นโมเลกุลคู่ซึ่งประกอบด้วย 2 อะตอม  คุณสมบัติอย่างหนึ่งของธาตุหมู่ 7A  คือ  เมื่อรวมตัวกับไฮโดรเจน (H)  จะมีฤทธิ์เป็นกรดรุนแรง  เช่น  กรดไฮโดรคลอริก (HCl),  กรดไฮโดรฟลูออริก (HF)  เป็นต้น  ธาตุหมู่ 7A  จะมีเวเลนซ์อิเล็กตรอนจากธาตุอื่น ๆ ได้ดี  จึงมีสมบัติความเป็นอโลหะสูง  ตัวอย่างของธาตุหมู่ 7A  ที่ควรรู้จักได้แก่
–  ฟลูออรีน (F)  มีสถานะเป็นแก๊ส  มีสีเหลืองอ่อนและเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต  โดยฟลูออรีนที่บริสุทธิ์จะมีอันตรายเป็นอย่างมากสามารถทำให้เกิดรอยไหม้บนผิวหนังได้  โดยทั่วไปจะใช้ประโยชน์ในรูปของสารประกอบฟลูออรีน  เช่น  โซเดียมฟลูออไรด์ (NaF)  ซึ่งหากใช้ในปริมาณเล็กน้อยเติมลงในยาสีฟันจะช่วยป้องกันฟันผุได้
–  คลอรีน (Cl)  มีสถานะเป็นแก๊ส  มีสีเขียมอมเหลือง  มีน้ำหนักมากกว่าอากาศ  มีกลิ่นเหม็นอย่างรุนแรง  และเป็นพิษอย่างร้ายแรง  มีคุณสมบัติในการฆ่าเชื้อโรคได้ดี  จึงนิยมใช้เติมลงในน้ำหรือในสระน้ำ  เพื่อทำให้น้ำสะอาด  คลอรีนจะพบได้มากในรูปของเกลือทะเลและสารประกอบอื่น ๆ  เช่น  เกลือแกง (NaCl)  หรือโซเดียมคลอไรด์  เป็นต้น
–  โบรมีน (Br)  เป็นธาตุเพียงชนิดเดียวในกลุ่มธาตุหมู 7A  ที่มีสถานะเป็นของเหลว  มีสีแดง  สามารถระเหยได้ง่ายที่อุณหภูมิห้อง  เป็นอันตรายต่อเนื้อเยื่อของมนุษย์  เนื่องจากไอระเหยสามารถทำให้เกิดการระคายเคืองต่อตาและผิวหนังที่บอบบางได้
–  ไอโอดีน (I)  มีสถานะเป็นของแข็ง  ไม่ละลายน้ำ  มีความจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิต  เนื่องจากเป็นธาตุที่เป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบสำคัญในการผลิตฮอร์โมนที่สำคัญบางชนิด  นอกจากนี้ไอโอดีนยังมีประโยชน์ในการผลิตยาฆ่าเชื้อ  และสีย้อมผ้า

 credit:   http://www.trueplookpanya.com 

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: