ธาตุหมู่ 1A หรือโลหะอัลคาไล (Alkali Metals)

ธาตุหมู่ 1A  หรือโลหะอัลคาไล  ส่วนใหญ่จะมีสีเงิน  (ยกเว้นธาตุซีเซียม (Cs)  ซึ่งมีสีทองเจือปน)  มีลักษณะเป็นโลหะเนื้ออ่าน  มีความหนาแน่นต่ำ  มีความว่องไวต่อการเกิดปฏิกิริยาเคมีสูงมาก  โดยจะเกิดปฏิกิริยาเคมีได้ดีกับธาตุหมู่ 7A  และสามารถเกิดปฏิกิริยารุนแรงกับน้ำไดดี  การเก็บรักษาจึงจะต้องเก็บไว้ในน้ำมัน  ในสภาพธรรมชาติมักจะพบอยู่ในรูปของสารประกอบ  เช่น  โซเดียมคลอไรด์ (NaCl),  ลิเทียมออกไซด์ (Li2O)  โซเดียมไฮดรอกไซด์ (NaOH)  เป็นต้น  ธาตุหมู่ 1A  จึงมีความเป็นโลหะสูง  ตัวอย่างของธาตุหมู่ 1A  ที่เราควรรู้จักได้แก่ธาตุดังต่อไปนี้
–  ลิเทียม (Li)  มีสมบัติดูดความร้อนได้ดี  มักใช้ในการถ่ายเทความร้อน  ใช้เป็นขั้วแบตเตอรี่  เนื่องจากมีศักยภาพในการให้อิเล็กตรอนที่ดี
–  โซเดียม (Na)  เป็นธาตุทำปฏิกิริยาได้ว่องไวมาก  จึงจำเป็นต้องเก็บในน้ำมัน  ในชีวิตประจำวันของเรามีการใช้ประโยชน์จากสารประกอบโซเดียมมากมาย  เช่น  เกลือแกง  หรือโซเดียมคลอไรด์ (NaCl)  ซึ่งใช้ในการประกอบอาหาร,  ผงฟูหรือโซเดียมไฮโดรเจนคาร์บอเนต (NaHCO3)  ซึ่งใช้ในการทำขนมปังให้ฟู  เป็นต้น

credit:   http://www.trueplookpanya.com

Advertisements
ใส่ความเห็น

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

สร้างเว็บไซต์หรือบล็อกฟรีที่ WordPress.com.

%d bloggers like this: